Avatar Thung
  • Viet Nam Thung Tran
  • Hà Nội, Ngô Quyền, Hà Đông, Viet Nam.
  • Languages English Tiếng Việt

Actual job
  • Chuyên Viên Pháp chế, Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
+ View all
Previous job
+ View all
Education
+ View all
Contacts

0 Contacts

Website

 

Twitter

 

LinkedIn

 

Facebook

 

Google +

https://plus.google.com/117271795347189085664 

YouTube

 

Services

Experience

Chuyên Viên Pháp chế

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank, Hà Nội, Việt Nam (Việt Nam)

15-02-2012 / Today

Làm việc tại vị trí pháp chế một doanh nghiệp lớn, tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật doanh nghiệp, dân sự, bất động sản, hợp đồng thương mại....

Similar profiles

40$ FREE
in services and classes

Legal advice Legal advice